O Kancelarii

Nasza Kancelaria Adwokacka z biurem w Bydgoszczy zajmuje się rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów prawnych. Ponadto, z uwagi na doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych, skutecznie rozwiązujemy spory na drodze pozasądowej we wskazanych wyżej dziedzinach prawa.

Klienci naszej kancelarii są bardzo zróżnicowani. Adwokat udziela fachowej pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Specjalizacją kancelarii jest również szeroko rozumiany marketing sieciowy – pomoc realizowana w tym zakresie obejmuje m.in. rozwiązywanie problemów prawnych członków struktur marketingu sieciowego (MLM), którzy tworzą nowoczesny segment przedsiębiorców w Polsce. W ramach stałej i doraźnej współpracy adwokat prowadzi również mediacje gospodarcze, dążąc tym samym do wypracowania ugody pomiędzy stronami konfliktu. Warto zaznaczyć, że obsługa prawna firm, zawsze realizowana jest w sposób indywidualny.

Nasza kancelaria doskonale zdaje sobie sprawę, że odległość geograficzna nie może stanowić problemu na współczesnym rynku usług prawnych. W trwałym i nieprzerwanym zabezpieczaniu interesów klienta z pewnością pomoże nam otwartość na najnowsze sposoby komunikacji, co może stanowić niezbędne dopełnienie osobistych spotkań z naszym klientem.

Adwokat Sławomir Szymański

Adwokat Izby Adwokackiej w Bydgoszczy

Członek Prezydium Związku Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

Mediator wpisany na Listę Mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

Klienci indywidualni

Pomoc i doradztwo w zakresie prawa:

cywilnego - w szczególności sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkód, w tym sprawy z zakresu błędów medycznych, sprawy ubezpieczeniowe, bankowe, a także sprawy rozwodowe i alimentacyjne;

karnego - obejmujące zarówno sprawy z zakresu prawa karnego, wykroczeń, prawa karnego skarbowego, jak i zakresu wykonania orzeczeń karnych;

administracyjnego - w tym sprawy przed organami administracji lokalnej, centralnymi organami państwa oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria adwokacka oferuje klientom indywidualnym obsługę w zakresie spraw cywilnych. Bez względu na ich charakter oraz stanowisko klienta w sprawie – powód, pozwany, wnioskodawca czy uczestnik – ma on określone prawa i obowiązki. Sąd, z uwagi na swoją niezawisłość i bezstronność, nie może udzielać konkretnych wskazówek odnośnie sposobu działania w danej sprawie. Potrzebny jest zatem fachowy pełnomocnik - adwokat, który będzie w stanie skutecznie zadbać o interes klienta z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.

Wśród usług naszej kancelarii adwokackiej z biurem w Bydgoszczy znajduje się również pomoc z zakresu prawa karnego, bez względu na etap postępowania. Nie jest istotne, czy sprawa toczy się przed prokuratorem, sądem, czy w postępowaniu wykonawczym. Należy zawsze pamiętać, że fachowy obrońca na każdym etapie postępowania może zaoszczędzić wielu przykrości związanych z procesem karnym, a w niektórych przypadkach nawet zupełnie go uniknąć. Pamiętajmy również, że po nowelizacji procedury karnej oskarżony ma większe pole dowodzenia swych racji, ale przez to obarczony jest również większą odpowiedzialnością za przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Kancelaria podejmuje również sprawy z zakresu prawa administracyjnego na każdym etapie postępowania, to znaczy zarówno przed organami administracji lokalnej i centralnej, jak i przed sądami administracyjnymi. Każdy z nas, właściwie na co dzień, ma do czynienia z mniejszą lub większą ingerencją państwa w życie prywatne. Czasami samowola urzędnicza, połączona z nieznajomością odpowiednich przepisów, może doprowadzić do bardzo poważnych i przykrych konsekwencji. Pomoc specjalisty pozwala uniknąć błędów aparatu administracji publicznej i wspomóc w nierównej walce obywatela z organami państwa.

Pamiętajmy, że wybór fachowego obrońcy czy pełnomocnika może być kluczowy dla naszej sprawy, zgodnie z regułą:
"Nie istnieją z góry przegrane sprawy, lecz zdarzają się te od początku źle prowadzone".

Podmioty gospodarcze

Obsługa prawna firm obejmuje pomoc i doradztwo w zakresie:

  • prawa spółek handlowych;
  • konstruowania i opiniowanie umów, kontraktów handlowych, regulaminów, statutów;
  • prawa pracy;
  • upadłości i windykacji;
  • ochrony własności intelektualnej – w tym prawa autorskiego i własności przemysłowej;
  • prawa zamówień publicznych;
  • nowatorskiego prawa informatycznego;

Kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną firm, poprzez stałe świadczenie usług lub doraźne konsultacje. Pomagamy naszym klientom od samego początku istnienia firmy - przy jej zakładaniu i rejestracji, jak również reprezentując jej interesy na dalszym etapie funkcjonowania, przed sądami powszechnymi, organami państwowymi, kontrahentami oraz pracownikami. Adwokat zajmie się również windykacją należności, począwszy od wezwań do zapłaty, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanie egzekucyjne. Naszą usługę kierujemy zarówno do dużych podmiotów gospodarczych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

RODO – szkolenia, dokumenty, przygotowanie przedsiębiorcy

Wiele obaw i trudności nastręczają przedsiębiorcom nowe przepisy o RODO, czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zmieniające się prawo unijne, w połączeniu z nową ustawą Prawo przedsiębiorców, przekształcają w dużym stopniu system prawa w Polsce. W tej nowej rzeczywistości każdy przedsiębiorca musi się jak najszybciej odnaleźć. Konieczność stworzenia systemu chroniącego wrażliwe dane jest istotna również ze względu na konsekwencje, które grożą za dopuszczenie się zaniedbań w tym zakresie. Nasza Kancelaria przygotowuje przedsiębiorców do zmian w prawie, oferując szkolenia, pakiety obowiązkowych dokumentów, które należy posiadać, by być w zgodzie z nowymi przepisami. Zajmujemy się wyjaśnianiem kwestii związanych z RODO zarówno w zakresie informowania o powinnościach, jak i wskazywania, jakie działania należy podjąć w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Uczulamy także na zobowiązania, jakie ciążą na przedsiębiorcach w związku z ustawą. Oferujemy również merytoryczną pomoc w problemowych sytuacjach.

Skarga nadzwyczajna

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego, kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna. Czas na zaskarżenie mija po 5 latach od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeśli była wobec niego wnoszona skarga kasacyjna lub kasacja – okres wynosi 1 rok od dnia ich rozpatrzenia. O złożenie skargi może ubiegać się każda osoba, która uważa, że w jej sprawie zapadł niezgodny z prawem wyrok. Skargę nadzwyczajną rozpatruje Sąd Najwyższy. Organ ten może uchylić wyrok, umorzyć postępowanie lub skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chciałyby skorzystać z tego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń. Przygotowujemy pisma do organów, które, zgodnie z ustawą, władne są, po rozpoznaniu sprawy, złożyć taką skargę. Może być to więc na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mediacje gospodarcze i cywilne

Prowadzone przez naszą kancelarię mediacje gospodarcze bądź też mediacje z zakresu prawa cywilnego są alternatywą do procesu sądowego. Stanowią sposób na rozwiązanie sporów – wypracowanie pomiędzy stronami kompromisu. Adwokat, mający doświadczenie w prowadzeniu mediacji gospodarczych i cywilnych, może pomóc w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania. Skuteczność tej strategii potwierdzają statystyki - strony osiągają zadowalające porozumienie w 70-80% przypadków. Niewątpliwą korzyścią mediacji gospodarczych i cywilnych jest możliwość swobodnego przedstawienia stanowiska przez każdą ze stron, bez skrępowania przez procedurę cywilną i władczą postawę sądu. W procesie mediacji niezwykle ważną rolę odgrywa profesjonalny, wykwalifikowany mediator, który swoją wiedzą i doświadczeniem zbliża do siebie stanowiska stron i prowadzi strony do zawarcia ugody. Takiego też wsparcia udzieli nasza kancelaria – zachowując bezstronność pomoże w wypracowaniu kompromisu, który będzie w możliwie jak największym stopniu satysfakcjonujący dla obu stron konfliktu.

MLM - Marketing sieciowy

MLM, zwany również marketingiem sieciowym, partnerskim lub wielopoziomowym, jest nie tylko rodzajem strategii marketingowej, ale również sposobem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy marketingu sieciowego to bardzo często osoby dorywczo zajmujące się sprzedażą, a więc nieobeznane w wielu kwestiach prawnych, związanych z obrotem profesjonalnym. Taka sytuacja rodzi wiele niebezpieczeństw związanych z ryzykiem naruszenia licznych ustaw chroniących prawa konsumenta, zwalczających nieuczciwą konkurencję, a także wprowadzających w Polsce normy Unii Europejskiej. Aby prężnie działać na rynku i realizować marketing sieciowy zgodnie z jego prawnym uwarunkowaniem, niezbędna jest specjalistyczna i wszechstronna wiedza prawna, pomagająca uniknąć przykrych konsekwencji związanych, z często nieświadomym, naruszeniem prawa. Podejmując się współpracy z kancelarią adwokacką adw. Sławomira Szymańskiego będą Państwo mogli uzyskać kompleksową pomoc. Obsługa w zakresie marketingu sieciowego obejmuje m.in. fachowe doradztwo oraz analizę (pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami) przygotowywanych dokumentów (np. regulaminów sklepów internetowych).

Szkolenia indywidualne i grupowe

Znajomość i obycie w trudnej sztuce prawniczej jest gwarancją sukcesu w biznesie. W dzisiejszych czasach firmy dzielą się na te, które posiadają obsługę prawną i te, które będą ją posiadać. Nie ma w tym zakresie alternatywy. By zgłębić tajniki wiedzy prawniczej z określonej dziedziny prawa, nie trzeba zapisywać się na drogie i wieloletnie studia. Wystarczające jest odbycie odpowiedniego szkolenia indywidualnego lub grupowego. Praktyczna wiedza i doświadczenie szkolącego z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, połączona z pracą w charakterze wykładowcy akademickiego w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, daje pewność uzyskania konkretnej i niezbędnej wiedzy w wybranej dziedzinie prawa.

Do pobrania

Sprawy cywilne:

pełnomocnictwo

Sprawy karne:

upoważnienie do obrony

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Sławomir Szymański


ul. Poznańska 24/5a
85-129 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Filia we Wrześni: ul. Jana Pawła II 11

NIP: 7891650363
REGON: 362367645

Numer rachunku bankowego:
ING 46 1050 1139 1000 0097 1805 6600

e-mail: kancelaria@szymanskiadwokat.pl
telefon: 506 414 367
telefon: 512 894 896

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00-18:00.